Основни IT вештини

Содржина на програмата

Модул 1. Основи во компјутерите

4.9 (2 reviews)

1800ден. / месечно

Настава
Физичко присуство
Ниво
Почетно
Времетраење
4 месеци
Предавања
64 часови
Тимска работа
3 проекти

Содржина на програмата

Модул 1. Основи во компјутерите

Воведната лекција што ќе ви ги претстави основите за работа со компјутерите и ќе го раскрие светот на технологиите! Во оваа лекција, ќе ги истражиме компонентите на компјутерите, начините на интеракција и различните технологии што го обликуваат денешниот дигитален свет.

Во текот на оваа лекција, ќе се запознаеме со хардверот и неговите компоненти. Од процесорите и меморијата до периферните уреди, ќе ги истражиме компонентите што прават компјутерите толку чудесни.

Во текот на оваа лекција, ќе го истражиме софтверот. Од оперативните системи до апликациите, ќе ги идентификуваме различните видови софтвер и како тие работат заедно.

Модул 2. MS Office (Word + Excel)

Во текот на оваа лекција, ќе се запознаеме со моќните можности на Microsoft Word, најпопуларниот програм за обработка на текст. Од основите на креирање и уредување на документи, до напредни трикови за убрзување на работата.

Во текот на оваа лекција, ќе го истражиме виртуозниот свет на Microsoft Excel, најпопуларниот табеларен софтвер. Од базичните пресметки и формули до напредни функции за анализа на податоци

Го истражуваме светот на основните Excel функции, вклучувајќи SUM, AVERAGE, и COUNT, што ви овозможуваат брзо пресметување на суми, просек и број на податоци.

Модул 3. Основи на програмирање (C & C++)

Во оваа лекција, ќе ги истражиме основите на програмирањето и ќе ви ги претставиме концептите што ќе ви помогнат да разберете светот на кодирањето.

Во текот на оваа лекција, ќе влеземе во фасцинантниот свет на програмирањето со C++. Од основи како променливи и контролни структури, до напредни концепти како објектно-ориентирано програмирање.

Во оваа лекција, ќе се запознаеме со различните видови операции кои се достапни во C++, како и со начините на нивно користење за манипулација на податоци во програмите.

Во оваа лекција, ќе се запознаеме со моќта и употребата на функциите во C++, што ви овозможува да структурирате и организирате вашиот код на ефикасен начин.

Модул 4. Основи на веб - дизајн

Лекцијата каде што ќе влеземе во светот на HTML – јазикот што го користиме за креирање на структура и содржина на веб страните! Во оваа лекција, ќе ги истражиме основите на HTML и како да го користиме за креирање на добро структурирани и интерактивни веб содржини.

Лекцијата каде што ќе се впуштиме во светот на CSS – јазикот што ја разубавува и стилизира вашата веб страна! Во оваа лекција, ќе ги истражиме основите на CSS и како да го искористиме за да креираме стилизирана и модерна веб страница.

Get More Benefits with Our Plans

Other Courses

Foundations of User Experience (UX) Design

$12.99

Management Principles and Practices

$19.99

Programming for Everybody (Getting Started Python)

$14.99

Пријави се :

Amet consectetur adipiscing elit duis tristique. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam. Curabitur vitae nunc sed velit dignissi

Започнете ја приказната на вашиот млад програмер денес !

#ПрограмирањеЗаДеца  #КурсЗаМладиПрограмери  #ЗабаваиУчење  #КреативноПрограмирање

Забавно учење

Нашите часови се дизајнирани да бидат забавни и интерактивни, со игри и креативни проекти кои ќе ги развијат вештините на вашето дете во програмирањето.

Проекти и Креативност

 Детето ќе има можност да ја изрази својата креативност преку креирање на свои програмски проекти и игри.

Трпеливи Предавачи

Нашите искусни предавачи се тука да ги водат децата низ учењето, обезбедувајќи поддршка и адаптирани начини на предавање.

Заврши Го Курсот со диплома

По завршувањето на курсот, вашето дете ќе добие заслужен сертификат за успешно завршен програмски приказ.